marți, 25 februarie 2014

Gospodăriile Agricole de Producție (GAC)

1949. GAC Raşcani (Vaslui)
Fototeca online a comunismului românesc 5/1949

Gospodăriile Agricole de Producție (GAC) au fost forme de organizare a explotaţiilor agricole din România, organizate după modelul sovietic. În fapt pământul deţinut înainte de instaurarea guvernului comunist a fost expropriat şi plasat în proprietatea acestor GAC- uri, unde , teoretic, lucrătorii agricoli munceau pe baza unor principii cooperatiste. Începută în 1949, acţiunea de de organizare a acestor cooperative a întâmpinat o puternică rezistenţă din partea ţăranilor proprietari de pământ, comuniştii fiind nevoiţi să utilizeze tot arsenalul represiunii pentru a-şi duce la îndeplinire planul (deportăre, închisoare fără condamnare, torturi, şi chiar execuţii sumare a celor care se împotriveau). Acţiunea de cooperativizare a agriculturii, după cum a fost denumită de comunişti, a fost încheiată în 1962 moment în care comuniştii domâni au anunţat că aproximativ 95% din suprafaţa agricolaă a României era deţinută fie de stat fie de aceste cooperative. Ulterior au primit numele de Cooperative Agricole de Producţie (CAP).Practic nu există vreo controversă în a aprecia că această măsură de cooperativizare a agriculturii a distrus practic economia agricolă a ţării, cu efecte pe teremen lung în sensul subdezvoltării acestui sector economic în România. Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi, Transforming Peasants, Property and Power: The Collectivization of Agriculture in Romania, 1949-1962, Central European University Press, 2009

Niciun comentariu: