sâmbătă, 27 februarie 2021

The Great Cauldron. A History of Southeastern Europe


 The Great Cauldron. A History of Southeastern Europe, Marie-Jean Galic,

O istorie a Balcanilor, cu o noua perspectiva: cea a mondializării. 

De ce nu. O zona la răscruce de civilizații nu este nicidecum mai puțin pregătită sa își asume un destin într-o lume globală. În definitiv,  este o zona unde amestecul de oameni și obiceiuri, conviețuirea în diversitate este la ea acasă mai mult decât în alte locuri.

O istorie a Balcanilor care desigur insista în primul rand pe epoca moderna. Nu este ignorata nici integrarea într-o alta civilizatie-economie mondiala, cea a Imperiului Otoman, care însă a fost învinsă de civilizația occidentala.

Un drum al modernizării plin de capcane, reușite, dar și cu eșecuri. Pana la urma, cu toate minusurile care pot fi inventariate, popoarele din Balcani au reusit sa se înscrie pe traseul dezvoltării în spiritul civilizației occidentale. Cu toate greutățile, astăzi, pot fi recunoscute fără dificultate ca parte a unui stil de viata și a unei economii globale.

Desigur integrarea economica a adus și provocări, competiție mai acerba asupra resurselor, fragmentare a comunităților, dar și mijloace la îndemână  celor care dețin puterea de acționa pentru omogenitate idealizata, mergând pana la curățirea etnica din, proaspetele în memorie, razboaie din fosta Yugoslavia.

Și ca nota de culoare: știți cum erau recenzati contribuabilii în Salonicul otoman? După mustață și bărbi. Contribuabilii erau împărțiți în cei cu mustață bruneta, blonda sau roșcată, cei cu bărbi întregi sau numai cu perciuni! 

A history of the Balkans, with a new perspective: that of globalization.

 Why not. An area at the crossroads of civilizations is no less prepared to assume a destiny in a globalized world. After all, it is an area where the mixture of people and habits, living in diversity is at home more than in other places.

 A history of the Balkans that of course insisted primarily on the modern era. The integration into another civilization-world economy, that of the Ottoman Empire, which was defeated by the Western civilization, is not ignored either.

 A road of modernization full of pitfalls, successes, but also with failures. After all, with all the shortcomings that can be inventoried, the peoples of the Balkans have managed to follow the path of development in the spirit of Western civilization. Despite all the difficulties, today, they can be easily recognized as part of a globalized lifestyle and economy.

 Of course, economic integration also brought challenges, fiercer competition on resources, fragmentation of communities, but also means, at the disposal of those in power, to act for idealized homogeneity, going as far as ethnic cleansing in the fresh memory of the wars in the former Yugoslavia. And as a color note: do you know how taxpayers were reviewed in the Ottoman Thessaloniki? After the mustache and beard. The taxpayers were divided into those with a brunette, blonde or red mustache, those with full beards or only with perches!

 


Niciun comentariu: